Trainer Stats: View Official Release

Trainer NameTotalFirstSecondThirdFourth
Prasanna Kumar53141145
Neil Darashah618785
S. Padmanabhan358431
Prithviraj B.518346
S.S. Attaollahi4261366
M. Rajendra Singh446643
Irfan Ghatala446634
S. Inayathulla546265
Arjun Mangalorkar675774
Sandhu G.325062
Azhar Ali265000
Imtiaz Khan90410108
Narayana Gowda V.824444
S. Narredu454425
Sharat Kumar744345
Darius R. Byramji284214
V. Lokanath484211
Pradeep Annaiah403544
Samar Singh453236
Rajesh Narredu273234
123