Trainer Stats: View Official Release

Trainer NameTotalFirstSecondThirdFourth
S.S. Attaollahi125021
Neil Darashah254462
Arjun Mangalorkar142321
Irfan Ghatala62300
Pradeep Annaiah112110
Prasanna Kumar91321
Prithviraj B.191320
F. Sirajuddin131110
Azhar Ali71102
Nityanand G.101100
S. Narredu61011
Samar Singh101011
S. Padmanabhan81011
Kishan Thomas31010
Darius R. Byramji81004
Mahmood Khan131002
R. V. Manohar51000
Neil B Devaney41000
Sharat Kumar100231
Hidayat Khan90200
12