Trainer Stats: View Official Release

Trainer NameTotalFirstSecondThirdFourth
S.S. Attaollahi5412395
Prasanna Kumar40101053
Neil Darashah69911118
Arjun Mangalorkar488686
S. Narredu466657
Irfan Ghatala336643
Darius R. Byramji336448
S. Padmanabhan266432
Pradeep Annaiah535472
S. Dominic334542
Kishan Thomas174211
Prithviraj B.633745
Hidayat Khan223301
Sharat Kumar682947
V. Lokanath322222
Nityanand G.202110
Mahmood Khan562036
Sandhu G.282022
Azhar Ali281324
Aravind G.181321
123