Jockey Stats: View Official Release

JockeynameTotalFirstSecondThirdFourth
P. Trevor621810137
Suraj Narredu46165612
S. Zervan5214797
A. Sandesh54111485
P. S. Chouhan6281787
S. John236523
Akshay Kumar(H)184321
Antony Raj S.244144
Neeraj Rawal453656
Yash Narredu273522
Akshay Kumar233470
Darshan R.N442574
Arshad Alam272542
T. S. Jodha392432
Prashant P.Dhebe232213
A.Ramu142201
D'nuSingh Deora172122
Manish R282122
Shamaz Shareef212121
Shobhan Babu82111
12345